Jill Tonje Holter

Jill Tonje Holter

JILL TONJE HOLTER er maskør i The Mute. Hun ble uteksaminert som maskør og parykkmaker ved Dramatiske Instituttet i Stockholm i 1999.

Hun har siden den gang hatt maskedesign i et tresifret antall teaterproduksjoner landet rundt. Jill Tonje er til daglig fast ansatt som maskør ved Rogaland Teater.

The Mute Team